Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete 2 och mognadsprov

Examensarbete 2 och mognadsprov

Utförandeplaner
Kod: EX16LP02
Namn: Examensarbete 2 och mognadsprov
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsrtesultat är att den studerande:
- kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen