Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete 1

Examensarbete 1

Utförandeplaner
Kod: EX16LP01
Namn: Examensarbete 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan redogöra för relevant tidigare forskning inom sitt intresseområde i en sammanhållen teoretisk grund för lärdomsprovet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen