Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt » Psykologi

Psykologi

Utförandeplaner
Kod: SOV15ML01
Namn: Psykologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- har en grundläggande förståelse för mellanmänskliga processer utgående från socialpsykologiska teorier
- inser hur arv, miljö, kultur, samhälle, mellanmänskliga relationer och kön samspelar i människans livslånga utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen