Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Juridik » Socialrätt

Socialrätt

Utförandeplaner
Kod: SOV15JU02
Namn: Socialrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - har grundläggande kunskaper i socialrätt, inklusive kunskap om centrala lagar, förordningar, beslut och avtal, samt om internationell rätt
- känner till de juridiska aspekterna av centrala frågeställningar inom det sociala området
- kan uppsöka, tolka och tillämpa regelverk inom det sociala området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen