Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialt arbete » Förebyggande socialt arbete

Förebyggande socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOV15SA02
Namn: Förebyggande socialt arbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att förebygga och förhindra att individer och grupper marginaliseras i samhället
- kan analysera faktorer som leder till utsatthet
- kan identifiera och använda förebyggande stödåtgärder i ett livscykelperspektiv
- är förtrogen med barnskyddets grundläggande principer och metoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar: I kursen kan ingå litteratur på finska och/eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen