Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Praktik » Praktik » Praktik Support level

Praktik Support level

Utförandeplaner
Kod: SF14SOT
Namn: Praktik Support level
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Säkerhet för manskap, Brandskydd för manskap, Hälsolära 1 / Första hjälp
Kursspecifika kompetenser: Studeranden får en inblick i hur arbetsuppgifterna i navigation, maskinlära och säkerhetslära, som ingår i grundstudierna, ut-förs i fartygsmiljö.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen