Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 6 Tankberäkningar

Transportteknik 6 Tankberäkningar

Utförandeplaner
Kod: SF14M206
Namn: Transportteknik 6 Tankberäkningar
SP totalt: 0,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 0,5    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF14O202 , Fördjupad tanksäkerhet
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall känna till mätning och beräkning av lastmängder för råolje-, produkt-, kemikalie- och gaslaster.
Skall kunna utarbeta en lastnings- och lossningsplan för olika typer av tankfartyg, för olika vätskelaster i bulk.
Skall känna till relevant litteratur för ovanstående samt dess användning

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen