Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 3 Kyltransporter

Transportteknik 3 Kyltransporter

Utförandeplaner
Kod: SF14M203
Namn: Transportteknik 3 Kyltransporter
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF140202
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall känna till kylningsbehovet ombord ett kylfartyg samt stuvning och säkring av last. Han skall kunna övervaka lastningen och lossningen samt kontrollera lasten vid behov. Han skall ha en allmän kännedom om transport av träd, citrus- och tropiska frukter samt grönsaker. Han skall också vara förtrogen med transport av djupfryst gods. Han skall vaar förtrogen med avlastarens kylanvisningar.
Han skall känna till ventilationsproblemet och kunna räkna fuktighetsberäkningar

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i konventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen