Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Meteorologi 2

Meteorologi 2

Utförandeplaner
Kod: SF14M101
Namn: Meteorologi 2
SP totalt: 1,25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,25    År 5:     
Förkunskaper: Meteorologi & oceonografi
Kursspecifika kompetenser: • Förmåga att förstå och tolka en synoptisk karta och att för-utse väderleken inom området genom att ta i beaktande lo-kala väderleksförhållanden och information erhållen på en väderleksfax eller Internet.
• Kunskaper över egenskaperna inom olika väderlekssystem medräknat tropiska cykloner och metoder för att undvika dessa.
• Den studerande skall förstå väderleksförhållandenas inver-kan på ruttvalet och kunna tillämpa befintliga vädertjänster för planering och uppföljning av ruttplan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen