Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulator

Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulator

Utförandeplaner
Kod: SF14O311
Namn: Vaktrutin 2: Bryggrutiner, simulator
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutin 1 A , radarplotting 2, terrester navigation C -Instrumentlära ”radar”och ”GNSS/KOMP/STYRN” och ”ECDIS”-, MRM & ISM, GOC
Kursspecifika kompetenser: Ge färdighet att sköta bryggvakten som vaktchef.

Inneha kännedom om metoder för att samarbeta i kommando-bryggtjänstgöringen

Inneha kännedom om fartygsrapporteringssystem

Ge kunskaper i att bemöta nödsituationer genom att känna till:
åtgärder som bör vidtas till med hänsyn till passagerares sä-kerhet vid nödsituationer; omedelbara åtgärder som bör vidtas efter en kollision eller grundstöt¬ning och inledande utvärdering av skador.

Ge kunskaper om åtgärder som bör vidtas för att rädda männi-skor i sjön, bistå fartyg i nöd och att bemöta nödsituationer som kan uppstå i hamn
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen