Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Brandskydd för befäl

Brandskydd för befäl

Utförandeplaner
Kod: SF14O308
Namn: Brandskydd för befäl
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Brandskydd för manskap
Kursspecifika kompetenser: Enl. STCW- Code: Table A-II/1;
Table A-VI/3
Kunskaper om att förhindra bränder.

Förmåga att organisera brandövningar.

Kunskaper i olika typer av bränder och brandkemi.

Kunskap om brandbekämpningssystem.

Kunskaper på åtgärder som bör vidtas vid händelse av brand, inbegripet bränder som berör oljesystem.

Brandbekämpningkurs för befäl
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen