Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Säkerhet för befäl

Säkerhet för befäl

Utförandeplaner
Kod: SF14O307
Namn: Säkerhet för befäl
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: • Säkerhet för manskap
Kursspecifika kompetenser: • Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbild-ning i sjö- och fartygssäkerhet för den operativa nivån.
• STCW A-II / 1 ;
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen