Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Radiolära GOC

Radiolära GOC

Utförandeplaner
Kod: SF14O120
Namn: Radiolära GOC
SP totalt: 4,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fackengelska 1
Kursspecifika kompetenser: Ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att kunna sköta sjöradiotrafiken på en fartygsradiostation utrustad med radioapparatur enligt GMDSS-systemet för alla havsområden och för att kunna avlägga GOC-examen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen