Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Vaktrutin 1 B: Bryggrutiner

Vaktrutin 1 B: Bryggrutiner

Utförandeplaner
Kod: SF14O115
Namn: Vaktrutin 1 B: Bryggrutiner
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutin 1 A , Terrester Navigation C
Kursspecifika kompetenser: Ingående kunskap om innehåll och avsikt med de internation-ella sjövägsreglerna och reglerna för inre farvatte

Ge färdigheter i användandet av olika typer av signaler till sjöss.

Ingående kunskap om de grundläggande principer som skall tillämpas vid vakthållning på bryggan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen