Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Färdplanering 1

Färdplanering 1

Utförandeplaner
Kod: SF14O105
Namn: Färdplanering 1
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 5, Terrester navigation
Kursspecifika kompetenser: • Storcirkelteori.
• Storcirkelberäkningar.
• Bestickpunktens tillförlitlighet.
• Planeringen av en färdplan.
• Uppgörandet av en färdplan.
• Utförandet av en färdplan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen