Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Terrester Navigation C

Terrester Navigation C

Utförandeplaner
Kod: SF14O103
Namn: Terrester Navigation C
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation B,
Kursspecifika kompetenser: Kunna utföra bestickföring genom att sätta ut kurser i sjökort och utföra positionskontroller och kurskorrigeringar p.g.a. ström och avdrift.
Kunna föra skeppsdagbok
Kunna göra loxodromberäkningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen