Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Brandskydd för manskap

Brandskydd för manskap

Utförandeplaner
Kod: SF14S309
Namn: Brandskydd för manskap
SP totalt: 0,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Sjömansläkarintyg
Kursspecifika kompetenser: Studeranden görs förtrogen med fartygens släckningsutrustning, dess funktionsprinciper och användningsmöjligheter och kan utföra på fartyg förekommande släckningsuppgifter
Enligt STCW- Code: A-VI/1-2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen