Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support level stcw function 2 » Fartygstyper och lasthantering

Fartygstyper och lasthantering

Utförandeplaner
Kod: SF14S201
Namn: Fartygstyper och lasthantering
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Känna till sjöklargöring och arbetsuppgifterna i hamn i samband med lastning och lossning, lasthantering och hantering av farliga laster.
• Känna till handelsfartygens konstruktion och vanligaste benämningar.
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd
• Känna till lyftanordningarnas egenskaper och funktioner samt lastsäkringsmetoder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen