Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Yrkesstudier » Support Level stcw funktion 1 » Fartygsmaskineri

Fartygsmaskineri

Utförandeplaner
Kod: SF14S104
Namn: Fartygsmaskineri
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande känner till dieselmotorns huvuddelar och deras uppgifter.
Känner till dieselmotorns olika användningsområden.
Känner till dieselmotorns miljöpåverkan
Inser underhållets betydelse för säker framfart och minimerad miljöpåverkan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen