Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Matematik 3/4

Matematik 3/4

Utförandeplaner
Kod: SF14CN09
Namn: Matematik 3/4
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 2
Kursspecifika kompetenser: Förstå begreppet derivata samt att kunna tillämpning.
Kunna utföra enklare deriverings- och integralberäkningar.
Kunna bestämma ytor och volymer med integraler
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen