Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Fysik 4 (elt.)

Fysik 4 (elt.)

Utförandeplaner
Kod: SF14CN05
Namn: Fysik 4 (elt.)
SP totalt: 2,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fysik 3
Kursspecifika kompetenser: Kunskaper i likströms-, växelströmslära och halvledare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen