Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning » Projektstyrning och kvalitetssäkring

Projektstyrning och kvalitetssäkring

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA03
Namn: Projektstyrning och kvalitetssäkring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus samt Grundpraktik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studeranden:
• känner till och kan tillämpa avtalspraxis i organisering av byggnadsprojekt
• känner till kvalitetskriterier och arbetarskyddskrav inom husbyggnad och kan tillämpa dem
• kan med hjälp av avtalshandlingar organisera och utföra projektstyrning och kvalitetssäkring av projekteringsuppdrag och byggprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen