Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Praktik » Praktik » Yrkespraktik 2

Yrkespraktik 2

Utförandeplaner
Kod: BYE14PR04
Namn: Yrkespraktik 2
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen Grunder i arbetarskydd och byggjuridik samt Grundpraktik och studiehelheten Grunder i byggnadsteknik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• inser betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt
• har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder
• förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment
• har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv
• utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen