Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsvård och renovering » Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar

Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar

Utförandeplaner
Kod: BYE14BR03
Namn: Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till och kan utföra vanliga byggnadstekniska och -fysikaliska undersökningar mätningar,
- kan göra skriftlig rapport från undersökningar och mätningar samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med
- kan dra slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen