Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Grunder i byggnadsteknik » Grunder i fysik för byggbranschen

Grunder i fysik för byggbranschen

Utförandeplaner
Kod: BYE14BT06
Namn: Grunder i fysik för byggbranschen
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• kan använda SI-enheter och omvandla enheter
• förstår innebörden av absolut och relativ fuktighet, kritiskt tryck och temperatur samt trippelpunkt och deras inverkan på byggnader
• förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande stela kroppars längdutvidgning
• förstår innebörden av värmeisolering och värmetransport
• kan utföra grundläggande beräkningar av konstruktioners termiska isoleringsförmåga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen