Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 4

Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 4

Utförandeplaner
Kod: VÅV16KVV05
Namn: Vård inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext 4
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemedelsbehandling 1
Biomedicinsk vetenskap ; BV01, BV02, BV03, BV04, BV06
Kliniska vårdåtgärder
Äldrevård och långvårdsmedicin
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext
- kan inom inremedicinsk- och kirurgisk vårdkontext särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen