Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Bostadshus » Byggnadsfysik för bostadsproduktion

Byggnadsfysik för bostadsproduktion

Utförandeplaner
Kod: BYE14BH01
Namn: Byggnadsfysik för bostadsproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• känner till och förstår byggnadsfysikaliska krav på byggnadskonstruktioner och byggnader som helhet samt vilka aspekter som är speciellt viktiga att beakta vid utförande av byggnadsarbeten
• förstår egenskaperna hos olika energiformer och energikällor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen