Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Byggprojekt och företagande » Byggprojekt av träkonstruktion

Byggprojekt av träkonstruktion

Utförandeplaner
Kod: BYE14BP01
Namn: Byggprojekt av träkonstruktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• kan planera, genomföra och utvärdera ett byggprojekt av träkonstruktion
• har grundläggande insikt i byggbranschen
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• känner till hur team bildas och utvecklas
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
• känner till projektledarens roll och uppgifter
• känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner
• förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen