Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Byggprojekt och företagande » Starta och driva eget byggföretag

Starta och driva eget byggföretag

Utförandeplaner
Kod: BYE14BP02
Namn: Starta och driva eget byggföretag
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig och fungera som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen