Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Kliniskt hälsovårdararbete » Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa

Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa

Utförandeplaner
Kod: HVV14KH01
Namn: Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Hälsovårdararbete med den väntande familjen
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan använda sig av centrala undersöknings- och screeningsmetoder inom hälsovårdararbetet
- vägleder och stöder klienter i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- innehar färdigheter att förverkliga familje- och föräldraförberedelse
- har beredskap att utföra en säker vaccination åt barn
- har kunskap om olika hälsofrämjande arbetsmetoder och har färdigheter att använda sig av dessa i mötet med familjen, individen, gruppen och samhället i förändring
- behärskar säker läkemedelshantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen