Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Projektseminarium och skrivande

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Projektseminarium och skrivande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: minst 15 sp profileringsstudier
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande kan
- använda olika undersökningsmetoder för att planera och genomföra ett undersökningsprojekt inom sin egen profilering
-behärskar undersökningsprocessens olika skeden
-tillämpa ett kritiskt urval av källor
-rapportera muntligt och skriftligt
-läsa kritiskt och genomföra en opponens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen