Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete

Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete

Utförandeplaner
Kod: HVV14FU03
Namn: Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår ledarskapets betydelse i vården och hälsovårdararbetet
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbete och att fungera som ledare i arbetsgruppen
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan fungera inom mångprofessionella arbetsgrupper, nätverk och projekt
- bär ansvar för egen yrkesmässig utveckling och upprätthållande av kvalitet inom sitt arbetsområde
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet inom hälsovårdararbetet
- känner till aktuella utmaningar i samhället och kan delta i utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- har insikter i hälsovårdarens roll som professionell beslutspåverkare och förstår betydelsen av samhällsmedvetenhet och engagemang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen