Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre

Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA06
Namn: Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om arbetsföras hälsovård och beredskap att kunna tillämpa aktuell lagstiftning och aktuella styrdokument
- har kunskap om och beredskap för att kunna tillämpa god företaghälsovårdspraxis
- kan utföra hälsoundersökningar och stöda främjandet av arbetsföras hälsa och välbefinnande
- har grundläggande beredskap att utföra arbetsplatskartläggningar och riskbedömningar samt insikter i yrkesmedicinska frågor
- känner till särdragen för hälsofrämjande bland äldre och kan stöda främjandet av äldres hälsa och välbefinnande
- kan beakta klienternas/patienternas kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda arbetsföra och äldre och deras familjer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen