Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Hälsovårdararbete med skolbarn och unga

Hälsovårdararbete med skolbarn och unga

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA05
Namn: Hälsovårdararbete med skolbarn och unga
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om skol- och studerandehälsovårdens verksamhet och känner till dess styrdokument och förstår dessas betydelse för individens hälsovård i skolan och inom studerandehälsovården
- har fördjupade insikter i främjandet av hälsa och välbefinnande inom skol- och studerandemiljön
- kan stöda, följa upp och bedöma elevens och studerandes välbefinnande och hälsa i olika livssituationer samt stöda deras familjer
- har färdigheter att iaktta och tidigt kunna ingripa i problemsituationer samt hänvisa till fortsatt vård
- kan beakta elevens och den studerandes kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda skolbarn och unga och deras familjer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen