Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete » Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn

Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA02
Namn: Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbetets utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar uppföljningen av den väntande modern och fostret under graviditeten
- känner till riskfaktorer i samband med graviditet och förlossning och har förmåga att förebygga och tidigt ingripa
- kan identifiera mödrar och blivande föräldrar i behov av extra stöd och uppföljning
- behärskar uppföljning, vårdhänvisning och handledning och rådgivning av kvinnan och familjen under graviditet och barnsängstid
- har grundläggande kunskap om den normala förlossningen och kan handha en akut
förlossning
- har kunskap om parförhållande, föräldraskap och tidig interaktion
- behärskar vården och uppföljningen av den nyblivna modern och det nyfödda barnet
- kan beakta kvinnans och familjens kulturtillhörighet
- har förutsättning för att kunna fungera inom olika nätverk och samarbetsgrupper för att stöda kvinnan och familjen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen