Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsovårdararbete

Hälsovårdararbete

Utförandeplaner
Kod: HVV14HA
Namn: Hälsovårdararbete
SP totalt: 22
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4: 13    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan fungera som sakkunnig i hälsofrämjande arbete och hälsovårdararbete med klienter/patienter i olika livsskeden
- grundar sin verksamhet på evidensbaserad vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig kunskap
- kan tillämpa yrkesområdets värdegrund och etiska principer i hälsovårdararbetet
- utgår i det hälsofrämjande arbetet från aktuella hälsofrämjande strategier och program samt ett hälsoresursperspektiv där den studerande kan identifiera hälsoresurser och hälsobehov hos olika befolkningsgrupper
- kan tillämpa och vidareutveckla aktuella forskningsresultat inom hälsofrämjande- och hälsovårdararbete
- har kunskap om olika hälsofrämjande metoder och färdigheter att använda sig av dessa i mötet med individen, familjen, gruppen och samhället i förändring
- behärskar och kan planera klientens/patientens helhetsvård inom hälsovårdararbete med klienter/patienter i olika livsskeden
- kan arbeta mångprofessionellt i olika nätverk och utvecklar sin yrkesskicklighet från ett mångvetenskapligt perspektiv
- tillägnar sig ett självständigt och utvecklande arbetssätt
- kan verka för hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen