Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom valbar hälsovårdskontext

Vård inom valbar hälsovårdskontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV17
Namn: Vård inom valbar hälsovårdskontext
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Hälsovårdararbete
Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovård
Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovård
Vård inom arbetsföras hälsovård
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera klientens/patientens vård inom valbar hälsovårdskontext
- fördjupar sina färdigheter inom hälsovårdararbetet
- kan påvisa sin förmåga att utföra säker läkemedelsbehandling och behärska vaccinationsverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen