Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext

Klinisk vårdvetenskap i olika kontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV
Namn: Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
SP totalt: 75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 18    År 2: 27    År 3: 21    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har teoretiska och praktiska färdigheter i vårdandet och kan tillämpa dessa både i simulerad miljö och i vårdverkligheten
- förstår vårdens särdrag och vårdprocessen i olika kontext
- behärskar interaktion och dialog i vården
- agerar professionellt och etiskt riktigt i den kliniska vården
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen