Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: EXAMENSA
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskning och utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan delta i utecklings- innovations- och forskningsprocesser samt dokumentera dessa
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen