Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Hälsofrämjande vårdvetenskap

Hälsofrämjande vårdvetenskap

Utförandeplaner
Kod: VÅV14HV
Namn: Hälsofrämjande vårdvetenskap
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- är förtrogen med nationell hälsopolitisk styrning och värdegrund
- kan främja befolkningens hälsa och välmående
- kan förebygga sjukdomar, olycksfall och övriga hälsohinder
- kan tillämpa centrala kunskapsområden och metoder i främjande av hälsa och funktionsförmåga
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen