Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Hårvård » Färgdesign

Färgdesign

Utförandeplaner
Kod: SK15HD02
Namn: Färgdesign
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Frisyr design och hårvårdsbehandlingar
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan färglärans grunder för hårfärgning
• Studerande kan färgteknikens grunder för hårfärgning
• Studerande känner till olika produkter som används vid färgbehandling
• Studerande känner till sammansättning och verksamma ämnen i produkterna
• Studerande behärskar färgläran i det praktiska arbetet
• Studerande behärskar viss produkt teknik
• Studerande kan tillämpa grunderna för frisyr design
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen