Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Geografiska informationssystem » GIS Project

GIS Project

Utförandeplaner
Kod: CM13IG03
Namn: GIS Project
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: The course Geographic Information Systems or equivalent knowledge
Kursspecifika kompetenser: The student:
- can apply GIS for environmental planning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen