Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Estetik, modevetenskap och hälsa

Estetik, modevetenskap och hälsa

Utförandeplaner
Kod: SK15EM
Namn: Estetik, modevetenskap och hälsa
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om estetikens och modets betydelse inom branschen och i samhället
• Studerande förstår att skönhet har djupare betydelse än ytan
• Studerande förstår hälsan som en del av kundens välbefinnande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen