Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Coastal Management » Fisheries Resource Management

Fisheries Resource Management

Utförandeplaner
Kod: CM13CE03
Namn: Fisheries Resource Management
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- is familiar with fisheries management
- knows different forms of aquaculture
- knows environmental impacts of aquaculture and unsustainable fishery
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen