Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Coastal Management » Vattenvård

Vattenvård

Utförandeplaner
Kod: SM10VR02
Namn: Vattenvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- är insatt i hur vattendrag kan vårdas
- känner till restaureringsmetoder, med tonvikt på insjösystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö (miljöplanerare)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen