Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Miljöplanering » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: NM13MP02
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- förstår de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling
- är medveten om att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av en skonsam och hållbar användning av natur, miljö och människor
- förstår de olika hållbarhetsaspekternas koppling till den egna branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö, Miljöplanerare, miljöplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen