Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Yrkesstudier » Biotopkännedeom » Marklära

Marklära

Utförandeplaner
Kod: NM13VÄ01
Namn: Marklära
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats
- känner till hur istiden påverkat nordens geologi
- känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper
- känner till kretsloppet av näringsämnen
- känner till hur vattnet rör sig i marken
- förstår hur markens buffertförmåga fungerar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam för profileringarna:
- landskapsplanering
- miljöplanering
- skogsbruk


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen