Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Miljöplanerare (YH) » Grundstudier » Hållbart företagande » Management Systems

Management Systems

Utförandeplaner
Kod: NM13MS01
Namn: Management Systems
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student:
- has basic knowledge of environmental and quality management systems and their purpose and benefits
- knows the ISO standards and how they are structured
- knows environment, health and safety procedures in companies
- knows how to perform a small scale management system for an organization
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med DP Sustainable Coastal Management


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen