Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande » Professionellt teamarbete 1

Professionellt teamarbete 1

Utförandeplaner
Kod: TN15PT01
Namn: Professionellt teamarbete 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan utvärdera och utveckla sin egen inlärningsstil
- kan dela med sig av kunskap och lära sig tillsammans med andra
- kan ta ansvar för sin arbetsprocess i teamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen