Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Processteknik » Processmätteknik

Processmätteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14PT03
Namn: Processmätteknik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anläggningsteknik, Signaler och mätsystem
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6509_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen